gabinet ortodontyczny

Jakie mogą być przyczyny wad zgryzu?

Jakie mogą być przyczyny wad zgryzu?

 

Przyczyn wad zgryzu może być bardzo wiele. Szacuje się, że aż 70% populacji ma wady zgryzu wpływające niekorzystnie na stan zdrowia i rozwój wielu schorzeń jamy ustnej. Jednak nie wszystkie wady wywołane są czynnikami wewnętrznymi – znacznej części z nich można było zapobiec stosowną profilaktyką.

Przyczyny wewnętrzne wad zgryzu

Część wad zgryzu jest dziedziczna, inne z kolei związane są z posiadanym schorzeniem, jednak na niektóre z nich nie mamy żadnego wpływu. Do czynników wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju nieprawidłowego zgryzu zaliczamy:

 • Nadmierny lub niedostateczny rozrost żuchwy lub całej szczęki
 • Choroby przebyte przez matkę w czasie ciąży
 • Dziedziczenie wad zgryzu
 • Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze
 • Krzywica
 • Choroby zakaźne
 • Ucisk wewnątrzmaciczny
 • Przebyte w trakcie ciąży urazy
 • Wadliwe ułożenie płodu w łonie matki
 • Wady tkanek miękkich jamy ustnej
 • Nadliczbowość zębów

Przyczyny zewnętrzne kształtowania wad zgryzu

Istnieje wiele nieprawidłowych nawyków kształtowanych u nas lub nabywanych w trakcie życia, które mogą przyczynić się do powstania wad zgryzu. Są to:

 • Oddychanie przez usta
 • Połykanie pokarmu przy zbyt małym przeżuwaniu go
 • Nieodpowiednia konsystencja pokarmu niezmuszająca dziecka do gryzienia
 • Zbyt długie ssanie kciuka i smoczka
 • Przedłużanie okresu karmienia dziecka butelką
 • Podawanie dziecku zbyt długo rozdrobnionych pokarmów
 • Zbyt późna nauka szczotkowania zębów
 • Obgryzanie przez dziecko paznokci, ołówków i długopisów oraz nawyk nadgryzania błony wewnętrznej jamy ustnej
 • Nieprawidłowa postawa ciała (skrzywienie kręgosłupa często wywołuje wady zgryzu)
 • Nieleczenie próchnicy zbębów mlecznych
 • Przedwczesna utrata zębów mlecznych