Wady zgryzu: dlaczego należy je leczyć?

konsultacja dentystycznaWady zgryzu powszechnie utożsamiane są z leczeniem ortodontycznym, mającym na celu jedynie poprawę estetyki uzębienia. Jest to jednak opinia obiegowa, zawierająca tylko część prawdy. Wynika ona z faktu, że większość pacjentów zaczyna leczenie wad zgryzu z powodów estetycznych. W rzeczywistości leczenie to jest procesem wieloetapowym, długotrwałym i mogący objąć kilka dyscyplin medycyny.

 

Nie skupia się też wyłącznie na kwestiach estetycznych uzębienia, lecz ma na celu także eliminację czynników przyczyniających się do rozwoju innych chorób i schorzeń. Dlaczego należy leczyć wady zgryzu? Nieleczone wady prowadzą na przykład do wad wymowy, nieprawidłowego ustawienia stawów skroniowo-żuchwowych (bólów szczęki i żuchwy), powodują trudności gastryczne (w trawieniu niewłaściwie przeżutego jedzenia) czy nawet… bóle kręgosłupa.

Wady zgryzu wpływają również na pogorszenie się ogólnego stanu zdrowia jamy ustnej: pojawiają się uszkodzenia błony śluzowej wyściełającej jamę, zęby mają większą skłonność do uszkodzeń, ścierania się, pękania, cierpiący z powodu takich wad pacjent jest też bardziej podatny w dalszej perspektywie m.in. na rozchwianie zębów i w rezultacie – chorób przyzębia, np. paradontozy, recesji dziąseł i zaniku kości szczęki oraz żuchwy. Ponadto wskutek nieleczenia wad zgryzu istotnie wzrasta ryzyko wystąpienia szeregu chorób ogólnoustrojowych, w tym chorób układu oddechowego, udaru i zawału serca.

 

Rodzaje wad zgryzu

Najprościej rzecz biorąc, wady zgryzu są wadami kontaktów zębowych. Mogą mieć pochodzenie genetyczne, wynikać z niewłaściwego rozwoju dziecka w okresie płodowym i wczesnodziecięcym, przebytych chorób, braków w diecie, jak również powstać wskutek parafunkcji, zbyt wczesnej utraty części uzębienia, niewłaściwie prowadzonego leczenia stomatologicznego, być następstwem bruksizmu itd. Etiologia wad zgryzu jest naprawdę szeroka. A jakie są ich rodzaje?

Wady zgryzu dzielimy pod względem ułożenia zębów szczęki wobec żuchwy. Wyróżniamy wady poprzeczne, wady przednio-tylne i wady pionowe. Są to:

  • tyłozgryz – przesunięcie żuchwy do tyłu wobec szczęki,
  • przodozgryz – wada odwrotna do tyłozgryzu – żuchwa jest nader wysunięta do przodu,
  • tyłożuchwie – zachamowanie doprzedniego wzrostu żuchwy – wada rozwojowa,
  • przodożuchwie – nadmierne doprzednie wzrastanie żuchwy wobec szczęki – wada rozwojowa,
  • zgryz krzyżowy – odwrotne zachodzenie zębów dolnych na górne,
  • boczne przemieszczenie żuchwy – wertykalne przemieszczenie żuchwy wobec szczęki, prawo- lub lewostronne,
  • zgryz otwarty – brak kontaktu między przednimi zębami żuchwy i szczęki,
  • zgryz głęboki – nadmierne zachodzenie siekaczy szczęki na siekacze żuchwowe,
  • stłoczenie zębów – brak miejsca między zębami powoduje ich skręcanie lub wykrzywianie,
  • szparowatość – niestykanie się zębów z powodu nadmiaru miejsca.